magazyn sztuki


Włoski Instytut Kultury, Międzynarodowe Centrum Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej Labirynt 

"Wizje" / Mostra "Visioni"

od 27.102015



fot.B.P.


Galeria Sztuki Współczesnej Labirynt z Krakowa/ Polska

( obchodząca w roku 2014 dwudziestą piątą rocznicę powstania)

wraz ze Stowarzyszeniem artystów Transvisionismo z Castell Arquato/Włochy

są kuratorami i koordynatorami polsko-włoskiej wystawy Visioni (Italia – Polonia), która prezentowana będzie w 2015 i 2016 roku równolegle w Polsce i we Włoszech.

Celem międzynarodowego projektu jest zapoznanie publiczności obydwu krajów z dokonaniami współczesnych artystów tworzących poza nurtem sztuki performance i video instalacji. Zaproszeni artyści reprezentują odmienne nurty sztuki współczesnej, posługują się różnymi konwencjami i językami plastycznej wypowiedzi. Inny jest też ich temperament twórczy. Łączy ich jednak przywiązanie do tradycji rozumianej jako punkt odniesienia do własnych rozwiązań i przemyśleń twórczych.

Przyznają się do czerpania inspiracji z dokonań poprzedników, nie usiłując przekonywać nas za wszelką cenę o swojej wyjątkowości.

Dialog współczesnej sztuki z tradycją wydaje się być coraz trudniejszy. Być może dlatego, że na kształtowanie gustów coraz większy wpływ mają media lansujące intensywnie nowe, awangardowe zjawiska bądź też dla odmiany zajmujące się sztuką amatorską ,dziwactwami i wyczynami, które mogą z powodzeniem znaleźć się w Księdze Rekordów Guinessa.

Warto uświadomić sobie zatem, że przeszłość w sposób naturalny wpływa na teraźniejszość i że bycie nowoczesnym jest związane ze świadomym korzystaniem z zasobów historii, co może dać i wskazówkę i impuls do zrozumienia współczesnego świata.

Podążając za modą pamiętajmy, że nic nie starzeje się tak szybko jak nowości i nie dotyczy to wcale tylko komputerów i telefonów komórkowych.

W wystawie Visioni weźmie udział 12 artystów włoskich związanych z grupą Transvisionismo i taka sama ilość artystów polskich zaproponowanych przez Galerię Labirynt.

W skład grupy polskiej wchodzą artyści będący również przedstawicielami środowisk twórczych z miast w których prezentowana będzie wystawa w Polsce.

Oprócz artystów krakowskich; prof. Teresy Żebrowskiej, Moniki Kusak-Leśniak, Renaty Rychlik czy Macieja Gryglaszewskiego i współpracujących z Galerią Labirynt Agnieszki Gamzy i Piotra Worońca

wezmą w niej zatem udział związani z Kielcami: prof. Małgorzata Bielecka i dr Teresa Ślusarek. Częstochowę  reprezentuje ukrywająca się pod nazwą Monstfur grupa artystów street art, z Zakopanego pochodzą Anna Schumacher i fotografik Zbigniew Ładygin a Opole reprezentuje prof. Edward Syty.

Ich udział w projekcie jak również udział artystów z włoskiego Stowarzyszenia Transvisionismo kierowanego przez niestrudzonego Stefano Sichela udowadnia, iż ciekawi artyści pracują się nie tylko w wielkich miastach, znanych i cenionych centrach sztuki. Naszym zadaniem jest również prezentacja ich prac szerszej publiczności co dzięki naszemu wspólnemu projektowi staje się możliwe za sprawą wystawy Visioni.

Leszek Żebrowski


Prezentacja

Wystawa „Wizje" prezentuje obrazy, rzeźby i fotografie dwunastu włoskich artystów wybranych z galerii „Transvisionismo" w Castell’Arquato (w prowincji Piacenza), której jestem dyrektorem, oraz dwunastu polskich artystów wybranych przez galerię „Labirint" z Krakowa prowadzoną przez Leszka Żebrowskiego. Zrodzone z naszej długoletniej współpracy wydarzenie wystawiennicze z jednej strony stanowi część szerokiego programu międzynarodowych wymian artystycznych i kulturalnych, który moja galeria wdraża od ponad piętnastu lat, z drugiej strony jest to wydarzenie, którego realizacji zapragnąłem w wyniku wielokrotnych podróży do Krakowa, podczas których udało mi się nawiązać kontakt z prestiżowymi galeriami oraz ze znakomitymi polskimi artystami reprezentującymi najwyższy poziom  kulturalny i zawodowy. Zasadnicze znaczenie miała dla mnie współpraca z malarką Renatą Rychlik, dzięki której udało się zrealizować tę cenną inicjatywę. Ideą przewodnią wystawy „Wizje" jest swoboda technik oraz maksymalna wolności stylu i ekspresji, dzięki czemu wydarzenie to doskonale wpisuje się w kanony sztuki współczesnej rozumianej jako miejsce dialogu i wymiany kulturalnej na wielu poziomach, skierowane do coraz szerszej publiczności i coraz bardziej otwartej na bodźce. W związku z powyższym wystawa, dzięki zainteresowaniu, wrażliwości i wsparciu ze strony władz polskich i włoskich, którym jestem głęboko wdzięczny, zostanie następnie przedstawiona we Włoszech w prestiżowych siedzibach w Mediolanie, Palermo, Katanii oraz w Palazzo del Podesta w Castell'Arquato będącym jednym z najpiękniejszych miast we Włoszech, któremu włoski Touring Club przyznał „pomarańczową flagę".

Dyrektor galerii „Transvisionismo" w Castell'Arquato (Włochy)

Stefano Sichel


Wizje - Pejzaże sztuki włoskiej i polskiej

Włoski Instytut Kultury w Krakowie promując kulturę włoską w Polsce stawia sobie za główny cel dialog z miejscowymi organami, instytucjami kultury oraz realizację bogatego programu wydarzeń, które obejmują różnorodne dyscypliny i dziedziny aktywności twórczej w szczególności język, literaturę, film, muzykę, sztuki plastyczne.   Spotkanie grona autorów z niekwestionowanym dorobkiem i szerokim wachlarzem artystycznych propozycji, twórców polskich takich jak:  Bielecka, Żebrowska, Syty, Ślusarek, Gamza, Gryglaszewski, Kusak-Leśniak, Rychlik, Schumacher, Woroniec i włoskich skupionych w awangardowym  ruchu  Transvisionismo: Bellagamba, Biella, Bisi, Dossi, Gilardoni, Dall'Aglio, Zadygin, Mantegna, Monstfur, Navoni, Pedrazzini, Reverberi, Sichel, Spinelli, stało się istotnym momentem w dialogu kulturowym tych dwóch krajów oraz bodźcem do popularyzacji osiągnięć i twórczości artystycznej uczestników projektu.

Biorąc pod uwagę różnorodność proponowanych nurtów i nietuzinkowość obrazowanych przez autorów treści, uznałem za zasadne zaoferowanie współpracy Włoskiego Instytutu Kultury oraz jego przestrzeni wystawowych na międzynarodową ekspozycję malarstwa, fotografii, rzeźby,  która będzie również prezentowana w innych prestiżowych galeriach we Włoszech i w Polsce. Autorskie, innowacyjne w przekazie artystycznym prace,  pozwalają zaobserwować wartość sztuki nacechowanej silnym pierwiastkiem humanistycznym, odwołującej się do triady pojęć kultura- dialog- tradycja oraz prezentacje spostrzeżeń mających swoje inspiracje w kierunkach artystycznej awangardy XX wieku. Wspólny rodowód współczesnych ruchów jako spadkobierców znakomitych tradycji, jest także gwarantem wielopłaszczyznowości przekazu i odwołuje się do słów przypisywanych Bernardowi z Chartres, funkcjonujących także w Renesansie, iż wszyscy „jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów”.

 W związku z realizacją międzynarodowego projektu Wizje - Pejzaże sztuki włoskiej i polskiej, będącego formą partnerstwa pomiędzy Włochami a Polską, należy podkreślić szczere zamiłowanie kulturą naszego kraju w działaniach Renaty Rychlik oraz kuratorów projektu Leszka Żebrowskiego i Stefano Sichela, którzy zaprosili do udziału w przedsięwzięciu wysokiej klasy twórców polskich i włoskich z oryginalnymi koncepcjami i artystycznymi WIZJAMI.

Ugo Rufino

Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie



home | wydarzenia | galeria sztukpuk | galerie | recenzje | forum-teksty | archiwum | linki | kontakt